top of page

Wedstrijdreglement Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen - editie 2024

​​

 1. De wedstrijd gaat door van 1 maart 2024 t/m 1 november 2024. Deelnemers kunnen naar keuze deelnemen aan 1, 2 of 3 zoektochten. 

 2. Alle zoektochten lopen van 1 maart tot  1 november 2024; het insturen van antwoorden dient niet noodzakelijk in volgorde te gebeuren.

 3. De antwoorden kunnen ingezonden worden vanaf 1 april 2024 en moeten uiterlijk om 23.59 u. op 1 november 2024 ingediend worden.

 4. Van elke zoektocht (1, 2 en 3) zijn er twee versies: de Gewone zoektocht en de Relax zoektocht. Deze zijn gesitueerd op dezelfde wandeling.

 5. Bij de Gewone zoektocht moeten er 16 foto's gevonden worden; bij de Relax zoektocht moeten er 12 gemakkelijke foto's gevonden worden.

 6. Alle communicatie aangaande deze wedstrijd verloopt via email of via mededelingen op deze website.

 7. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen behoudt zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. 

 8. Om deelnemer te zijn moet men zijn gegevens (familienaam, voornaam, adres, leeftijd, en email ) invoeren via een online inschrijvingsformulier. Een inschrijving met deze gegevens is pas geldig nadat het inschrijvingsgeld  van 10 euro betaald is via de aangeboden betaalmethoden.
  De betaling dient gebeurd te zijn ten laatste op 15 oktober 2024.

 9. Indien een deelnemer de aangeboden betaalmethoden niet wil/kan gebruiken mag hij contact opnemen met de organisatie om een alternatief te vinden.

 10. Er kan met één bepaald mailadres slechts éénmaal ingeschreven worden.

 11. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing.

 12. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen volgt de regels van de  GDPR. (Verordening EU 2016/679). We gebruiken je persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om de wedstrijd vlot te laten verlopen. De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Behoudens een uitnodiging voor de zoektochten van het volgende jaar worden na afloop van de wedstrijd  al de gegevens van de deelnemers verwijderd.

 13. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

 14. De te zoeken foto's zijn genomen vanop of vlakbij het te volgen traject. Ze bevinden zich meestal in de nabijheid  van het pad/de straat; uitzonderlijk zijn er foto’s van landschappen of andere verderaf gelegen elementen die duidelijk te zien zijn. Het antwoord is altijd de plaats waar de foto genomen werd, NIET de plaats van wat er op de foto staat.

 15. Pleinen of pleintjes die op of langs het traject liggen, maken integraal deel uit van het traject.

 16. Per zoektocht kunnen er 16 of 12 foto's gevonden worden. Het antwoordformulier is dusdanig opgesteld dat het pas kan verstuurd worden als alle foto's gelokaliseerd zijn. 

 17. Het betreden van privaat eigendom tijdens de wandelingen is verboden en ook volstrekt overbodig.

 18. Elke deelnemer ontvangt minstens 1 dag voor aanvang de zoektochten  de codes voor beide versies van de zoektochten, nodig voor het downloaden van de zoektocht(en) en het invullen van het antwoordformulier. Indien hij/zij inschrijft na 1 maart 2024, krijgt hij zijn code(s) zo snel mogelijk.

 19. Deelnemers kunnen zelf kiezen welke versie van de zoektocht ze doen, ze mogen ook beide versies doen.

 20. Indien een deelnemer de antwoorden voor beide versies inzendt, komen enkel de antwoorden voor de Gewone zoektocht in aanmerking voor het winnen van een prijs.

 21. Een deelnemer die voor beide versies van een zoektocht wil meedoen voor de prijzen moet tweemaal inschrijven, bij voorkeur  met twee verschillende mailadressen.

 22. Een deelnemer kan per versie van een zoektocht slechts éénmaal  zijn antwoordformulier indienen. Dit moet gebeuren met hetzelfde mailadres als gebruikt bij de inschrijving. Het indienen moet gebeuren via deze website ten laatste op 1 november 2024, 23.59 u.

 23. Deelnemers mogen hun antwoorden ook gemengd inzenden, bv. Gewone zoektochten 1 en 2, maar Relax zoektocht 3.

 24. Er zijn ook drie Jokerfoto's, waarvan niet vermeld worden in welke zoektocht ze genomen werden.

 25. Deelnemers kunnen per Jokerfoto een antwoord insturen. Indien correct kan deze Jokerfoto gebruikt worden als vervanger voor een foutief aangeduide foto in één van de drie zoektochten.

 26. Jokerfoto's leveren geen extra-punten op bovenop volledig juiste inzendingen.

 27. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd . De inschrijving voor deze wedstrijd omvat geen verzekering.

 28. Per zoektocht wordt drie prijzen uitgereikt voor de Gewone zoektocht en twee prijzen voor de Relax zoektocht. De verdeling van de prijzen wordt beschreven op de pagina De prijzen.

 29. Na afloop van de drie Gewone zoektochten wordt een totaalstand opgemaakt voor deze drie zoektochten samen. Er zijn hiervoor vijf prijzen voorzien, toegekend aan de deelnemers met het grootste aantal gevonden foto's. In geval van ex-aequo worden de winnaars per lottrekking aangeduid.

 30. Bij de bepaling van de winnaars geldt  algemeen de regel dat een deelnemer maar één maal een prijs kan winnen. De lotingen gebeuren in dalende volgorde van de waarde van de prijzen.

 31. De winnaars worden via email op de hoogte gebracht. De prijs wordt hun per mail bezorgd  op het mailadres dat zij vermeld hebben bij inschrijving. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen is niet verantwoordelijk voor het verlies van zendingen. =

 32. De lijst van winnaars kan niet worden betwist 

 33. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen publiceert de winnaars na de wedstrijdperiode op zijn website en per email aan de winnaars.

 34. Na aanduiding van alle winnaars wordt tussen de deelnemers die hun antwoorden instuurden, maar niet in aanmerking kwamen voor een prijs drie troostprijzen uitgedeeld; één per zoektocht.

 35. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen stelt alles in het werk om de zoektochten vlot te laten verlopen, maar kan indien dit nodig is, de zoektocht ten allen tijde stopzetten aanpassen, inkorten of  stopzetten, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

 36. De zoektochten verlopen langs trajecten die gebruik maken van de  wandelknooppunten van Toerisme Oost-Vlaanderen of Toerisme Vlaams-Brabant. Normaal gezien zijn ook de onverharde paden steeds begaanbaar, maar tijdens of na natte weken kan dit wel eens tegenvallen. = - Deelnemers worden aangeraden om hun wandelingen te plannen tijdens een droge periode.

bottom of page