Wedstrijdreglement Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen - editie 2021

 1. De wedstrijd gaat door van 1 maart 2021 t/m 1 november 2021. Deelnemers kunnen naar keuze deelnemen aan 1, 2 of 3 zoektochten. 

 2. Alle zoektochten lopen respectievelijk van 1 maart tot  1 november 2021; het insturen van antwoorden dient niet noodzakelijk in volgorde te gebeuren.

 3. De antwoorden moeten uiterlijk om 23.59 u. op 1 november ingediend worden.

 4. In de eerste helft van 2021 verschijnt er ook een Bonuszoektocht, de link naar deze zoektocht wordt verstuurd naar de deelnemers die antwoorden ingestuurd hebben voor de drie andere zoektochten, ongeacht hun behaalde score.

 5. Kinderen tot en met 12 jaar (allen van geboortejaar 2009 of jonger) kunnen deelnemen aan de Kinderzoektocht. Voor deze zoektocht moeten 10 foto's gevonden worden.
  Als antwoorden moeten de deelnemers voor  elke foto een eigen foto uploaden.

 6. Alle communicatie aangaande deze wedstrijd verloopt via email of via mededelingen op deze website.

 7. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen behoudt zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. 

 8. Elke deelnemer moet voor aanvang van de wedstrijd zijn gegevens (familienaam, voornaam, adres, leeftijd, en email ) invoeren via een online inschrijvingsformulier. Een inschrijving met deze gegevens is pas geldig nadat het inschrijvingsgeld  van 10 euro betaald is via de aangeboden betaalmethoden  indien er ingeschreven wordt voor de drie zoektochten of 5 euro indien er ingeschreven wordt voor één zoektocht apart.
  De betaling dient gebeurd te zijn ten laatste op 15 oktober 2021.

 9. Er kan met één bepaald mailadres slechts éénmaal ingeschreven worden.

 10. Voor de Kinderzoektocht kan één mailadres voor meerdere kinderen gebruikt worden.

 11. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing.

 12. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen volgt de regels van de  GDPR, Verordening EU 2016/679). We gebruiken je persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om de wedstrijd vlot te laten verlopen. De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Behoudens een uitnodiging voor de zoektochten van het volgende jaar worden na afloop van de wedstrijd  al je gegevens verwijderd.

 13. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

 14. De te zoeken foto's zijn genomen vanop het te volgen traject. Ze bevinden zich meestal in de nabijheid  van het pad/de straat; uitzonderlijk zijn er foto’s van landschappen of andere verderaf gelegen elementen die duidelijk te zien zijn. Het antwoord is altijd de plaats waar de foto genomen werd, NIET de plaats van wat er op de foto staat.

 15. Per zoektocht dienen er 16 foto's gevonden. Het antwoordformulier is dusdanig opgesteld dat het pas kan verstuurd worden als alle foto's gelokaliseerd zijn. 

 16. Het betreden van privaat eigendom tijdens de wandelingen is verboden en ook volstrekt overbodig.

 17. Elke deelnemer ontvangt minstens 1 dag voor aanvang de zoektochten  een code, die hij nodig heeft voor het downloaden van de zoektocht en het invullen van het antwoordformulier. Indien hij/zij inschrijft na 1 maart 2021, krijgt hij zijn code(s) zo snel mogelijk.

 18. Een deelnemer kan slechts éénmaal per zoektocht zijn antwoordformulier indienen. Dit moet gebeuren met hetzelfde mailadres als gebruikt bij de inschrijving. Het indienen moet gebeuren via deze website ten laatste op 1 november 2021 23.59 u.

 19. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd . De inschrijving voor deze wedstrijd omvat geen verzekering.

 20. Per zoektocht wordt zes prijzen uitgereikt.
  Drie prijzen worden verloot tussen deelnemers met 16/16, twee prijzen worden verloot tussen deelnemers met 15/16 en een prijs wordt verloot tussen deelnemers met 14/16.

 21. Na afloop van de drie zoektochten wordt ook een totaalstand opgemaakt voor de drie zoektochten samen. Er zijn hiervoor drie prijzen voorzien, toegekend aan de deelnemers met het grootste aantal gevonden foto's. In geval van ex-aequo worden de winnaars per lottrekking aangeduid.

 22. Voor de Bonuszoektocht worden drie deelnemers die de maximumscore haalden uitgeloot om een prijs te krijgen.

 23. Voor de Kinderzoektocht is er één prijs, die per lottrekking aangeduid wordt.

 24. Bij de bepaling van de winnaars geldt in geval van ex-aequo algemeen de regel dat een deelnemer maar één maal een prijs kan winnen. De lotingen gebeuren in dalende volgorde van de waarde van de prijzen

 25. De winnaars worden via email op de hoogte gebracht. De prijs wordt hun per post bezorgd  op het postadres dat zij vermeld hebben bij inschrijving. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen is niet verantwoordelijk voor het verlies van zendingen.

 26. De lijst van winnaars kan niet worden betwist. 

 27. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen publiceert de winnaars na de wedstrijdperiode op zijn website, Facebookpagina en per email aan de winnaars.

 28. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen stelt alles in het werk om de zoektochten vlot te laten verlopen, maar kan indien dit nodig is, de zoektocht ten allen tijde stopzetten aanpassen, inkorten of  stopzetten, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.