Wedstrijdreglement Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen - editie 2020

 1. De wedstrijd gaat door van 1 april 2020 t/m 1 november 2020. Deelnemers kunnen naar keuze deelnemen aan 1, 2 of 3 zoektochten. 

 2. Alle zoektochten lopen respectievelijk van 1 april tot  1 november 2020; het insturen van antwoorden dient niet noodzakelijk in volgorde te gebeuren.

 3. De antwoorden moeten uiterlijk om 23.59 u. op 1 november ingediend worden.

 4. Alle communicatie aangaande deze wedstrijd verloopt via email of via mededelingen op deze website.

 5. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen behoudt zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. 

 6. Elke deelnemer moet voor aanvang van de wedstrijd zijn gegevens (familienaam, voornaam, adres, leeftijd, email en evt. telefoonnummer) invoeren via het online inschrijvingsformulier. Een inschrijving met deze gegevens is pas geldig nadat het inschrijvingsgeld  van 10 euro betaald is via de aangeboden betaalmethoden (overschrijving of Paypal) indien er ingeschreven wordt voor de drie zoektochten of 5 euro indien er ingeschreven wordt voor één zoektocht apart. De betaling dient gebeurd te zijn ten laatste op 15 oktober 2020.

 7. Er kan met één bepaald mailadres slechts éénmaal ingeschreven worden

 8. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing.

 9. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen volgt de regels van de  GDPR, Verordening EU 2016/679). We gebruiken je persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om de wedstrijd vlot te laten verlopen. De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Behoudens een uitnodiging voor de zoektochten van het volgende jaar worden na afloop van de wedstrijd  al je gegevens verwijderd.

 10. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

 11. De te zoeken foto's zijn genomen vanop het te volgen traject en zijn duidelijk zichtbaar vanop het te volgen traject. Ze bevinden zich in de nabijheid van het pad/de straat of zijn van dusdanig formaat dat ze makkelijk waar te nemen zijn. 

 12. Per zoektocht dienen er 16 foto's gevonden. Het antwoordformulier is dusdanig opgesteld dat het pas kan verstuurd worden als alle foto's gelokaliseerd zijn. 

 13. Het betreden van privaat eigendom tijdens de wandelingen is verboden en ook volstrekt overbodig.

 14. Elke deelnemer ontvangt minstens 1 dag voor aanvang van een zoektocht het  per email een code, die hij nodig heeft voor het invullen van het antwoordformulier. Een deelnemer kan slechts éénmaal per zoektocht zijn antwoordformulier indienen.

 15. Indien de inschrijving gebeurt na het begin van een zoektocht, krijgt de deelnemer zijn code zo snel mogelijk toegestuurd
  Elke deelnemer kan de antwoorden voor elke fotozoektocht online indienen via deze website tot en met 1 november.

 16. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd . De inschrijving voor deze wedstrijd omvat geen verzekering.

 17. Per zoektocht wordt drie prijzen uitgereikt. Prijzen worden toegekend aan de deelnemers met het grootst aantal juiste antwoorden. Bij gelijke stand  gaan de prijzen naar hen die het dichtst het antwoord op de schiftingsvraag benaderden. Indien dit ook gelijk zou zijn wordt de prijs toegekend aan diegene van de betrokken deelnemers die het eerst zijn antwoord doorgestuurd heeft.

 18. Na afloop van de 3 zoektochten wordt ook een totaalstand opgemaakt voor de 3 zoektochten samen. Er zijn hiervoor 3 prijzen voorzien, toegekend aan de deelnemers met het grootste aantal gevonden foto's. Voor deze totaalstand is een aparte dubbele schiftingsvraag voorzien.

 19. De winnaars worden via email op de hoogte gebracht. De prijs wordt hun per post bezorgd  op het postadres dat zij vermeld hebben bij inschrijving. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen is niet verantwoordelijk voor het verlies van zendingen.

 20. De lijst van winnaars kan niet worden betwist. 

 21. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen publiceert de winnaars na de wedstrijdperiode op zijn website, Facebookpagina en per email aan de winnaars.

 22. Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen stelt alles in het werk om de zoektochten vlot te laten verlopen, maar kan indien dit nodig is, de zoektocht ten allen tijde stopzetten aanpassen, inkorten of  stopzetten, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

 • Black Facebook Icon