top of page

Recentste informatie over de zoektochten

Op deze pagina vind je alle mogelijke informatie aangaande de zoektochten van 2023.

Gaande van foto's die niet meer kunnen gevonden worden tot afgesloten paden en alle andere gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op onze zoektochten.

Als je onderweg iets tegenkomt dat het goede verloop van de zoektochten kan hinderen, aarzel dan niet om het te melden.
Kijk vooraf toch eens op deze pagina of het probleem al niet eerder beschreven werd.
 

Gewone Zoektocht 2 in Schorisse
Foto 7 van deze zoektocht kan sinds enige tijd nu twee keer gevonden worden. Bovendien kan de lokalisering van de foto een beetje twijfelachtig zijn.
Bijg
evolg wordt deze foto uit  wedstrijd genomen. In het antwoordformulier staat het juiste antwoord vooraf ingevuld.
Bij alle inzendingen die al gebeurd zijn wordt er hoe dan ook een punt voor deze foto gegeven.

Downloads van Gewone Zoektocht 2 - Schorisse  (tot 27 april) kunnen op pagina 7 verkeerde mogelijke antwoorden bevatten.
De correcte mogelijkheden zijn onderstaande: 

Eventjes opletten in Parike , tussen knooppunten 2 en 6.

bottom of page